Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
  www.tinhkinhte.com
 • Nghị định số 125/2014/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP  và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP

 • Thông tư số 04/2014/TT-BCT

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

 • Nghị định số 187/2013/NĐ-CP

  Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (Phần 1)

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chương I - Những quy định chung

 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (Phần 2)

  Quy định xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (Phần 3)

  Quy định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi kinh doanh dịch vụ cấm, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm

 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (Phần 4)

  Quy định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng biện pháp khẩn cấp, hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác

 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (Phần 5)

  Quy định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh thuốc lá, rượu

 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (Phần 6)

  Quy định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng; Hành vi vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại

 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (Phần 7)

  Quy định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm về hoạt động trung gian thương mại; Hành vi vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (Phần 8)

  Quy định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (Phần 9)

  Quy định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm về thương mại điện tử

 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (Phần 10)

  Quy định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam

 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (Phần 11)

  Quy định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại

 • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (Phần 12)

  Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính. Điều khoản thi hành

 • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP

  Về Thương mại điện tử

 • Nghị định số 120/2011/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

 • Nghị định số 100/2011/NĐ-CP

  Quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

 • Nghị định số 63/2011/NĐ-CP

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

 • Nghị định số 112/2010/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật